Locatie

Locatie

Locatie Studio 19

PlanB nummer 216, Hurksestraat 19, 5652 AH, Eindhoven

Helaas geeft de navigatie niet een juiste routebeschrijving aan. Het beste kunt u het adres van ‘Boels Verhuur’ aanhouden. Op de Hurksestraat aangekomen, moet u de straat recht tegenover de Boels inrijden. Langs de weg staan ook gele borden met daarop ‘PlanB’. Zie ook onderstaande afbeelding voor verduidelijking.

 

 

Locatie Fitnessclub Vaartbroek

Suikerpeerstraat 1, 5632 KA, Eindhoven

 


Feest locatie
Elckerlyclaan 83, 5625 EP Eindhoven